Zajistím:

oblast PO

 • zpracování požárně- bezpečnostního řešení
 • zpracování kompletní dokumentace PO
 • preventivní prohlídky v zákonem daných termínech, v případě potřeby častěji
 • konzultace, poradenství
 • školení zaměstnanců, požárních hlídek a preventistů PO
 • cvičný požární poplach
 • asistence při kontrolách ze strany orgánů státního požárního dozoru a odstranění zjištěných nedostatků
 • kontroly nouzového osvětlení a manuálně ovládaných požárních oken a dveří
 • revize php, hydrantů, klapek a dalších požárních zařízení
 • revize elektroinstalace a některých dalších vyhrazených technických zařízení (plynových, kotlů, zdviží, jeřábů)
 • opatření proti výbuchu
 • protokol o určení vnějších vlivů

oblast BOZP

 • zpracování kompletní dokumentace BOZP
 • preventivní prohlídky
 • konzultace, poradenství
 • školení zaměstnanců, „řidiči- referenti“, zdravotní příprava
 • šetření pracovních úrazů, opatření proti jejich opakování
 • vyhodnocení a zpracování rizik
 • přidělování ochranných prostředků
 • zařazení profesí do kategorií
 • asistence při kontrolách ze strany inspekce práce, úřadu práce, hygieny a odborů a odstraňování zjištěných nedostatků
Design and code by TRISKELION Multimedia © 2008